Wie zijn we

WIE ZIJN WE

Popkoor Pop-It-Up!!!

WIE ZIJN WE

Popkoor Pop-It-Up is een jong en dynamisch koor in Walem dat bestaat uit 38 enthousiaste zangeressen. Van 6 tot ... jaar. Wij brengen popmuziek in een meerstemmig jasje begeleid door live muziekanten.

* Jong dynamisch koor!

* Meerstemmige hedendaagse popmuziek!

* Live begeleiding!

* Creativiteit!

* Ritmiek!

* Plezier maken!

 

Zang

In Walem en omstreken zijn we het eerste en enige initiatief voor jongeren om hun liefde en creativiteit voor zang in groep te uiten. In ons popkoor wordt niet enkel aandacht besteed aan het vocale aspect, maar we werken ook met live begeleiding.

Ritmiek

Behalve dat "plezier" centraal staat, zullen we de ritmiek van onze jongeren ook laten bruisen in enkele leuke dansmoves die ze zelf mee kunnen verzinnen.

Groepssfeer

In een koor is natuurlijk een harmonische samenhang zeer belangrijk. Een leuke groepssfeer waar iedereen zichzelf kan zijn is dan ook een must. Regelmatig zal er tijd gemaakt worden om te werken aan het groepsgevoel.

Zelfontplooiing

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn onder andere twee pijlers waar we veel belang aan hechten. Al onze zangers bezitten namelijk een enorm talent, maar helaas is niet iedereen hier even erg van overtuigd. Samen met hen willen we doormiddel van solo momenten en positieve feedback streven naar een bewust positief zelfbeeld, dat hen buiten het koor ook zal helpen om hun toekomst uit te bouwen.

Kortom

We hopen met deze zangers fantastische momenten te beleven, hen een leuke, maar nuttige vrijetijdsbesteding te geven, hun muziekaal- en danstalent verder te ontplooien, een uitgebreid repertoire op te bouwen, en als kers op de taart voor hun inzet uiteraard enkele mooie concerten mee te pikken waarop eenieder kan schitteren.